EBK koronaohjeistus - kevät 2021
Esbo BollklubbJulkaistu: 20.11.2020 00.00

EBK koronaohjeistus - kevät 2021

EBK ry koronaohjeistus – kesä 2021

Koronauutisia:
Espoon Kaupunki: https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Ajankohtaista/Koronavirus
Espoon kaupungin koronaohjeet eri kielillä: https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Tietoa_...
Palloliitto: https://www.palloliitto.fi/ajankohtaista/covid-19-epidemia
Ohjeet ottelutapahtumiin: https://www.palloliitto.fi/...//jalkapallon-kilpailutoiminnan-koronainfo

Etelä-Suomen AVI:n tiedote 14.6.2021

"Koronarajoitukset lievenevät pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla 15.6."

"Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös kiihtymisvaiheen kokoontumisrajoituksista noudattelee sosiaali- ja terveysministeriön ohjausta. Rajoitusten sisältö on tiivistetysti seuraava:

 • Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.
 • Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.
 • Yli 50 (viidenkymmenen) henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.
 • Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 (viisikymmentä) henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.
 • Lisäksi on noudatettava lain hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

Päätös on voimassa 15.6.-14.7.2021 ja se koskee seuraavia Uudenmaan kuntia: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vantaa.."Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän koronaohjeiden päivitys 10.6.2021

"Pääkaupunkiseutu palasi alemmalle kiihtymisvaiheen epidemiatasolle"

"Lasten ja nuorten (vuonna 2001 syntyneet ja tätä nuoremmat) harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta mahdollistetaan myös kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa 15.6. lukien rajoitetusti. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita. Kisojen yleisöä koskevat edelleen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien osanottajamääristä.

Aikuisten harrastustoiminta mahdollistetaan myös kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa 15.6. lukien rajoitetusti. Aikuisten liikuntaharrastukset mahdollistetaan kuitenkin edelleen vain ulkotiloissa. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita. Samojen ohjeiden noudattamista suositellaan myös yksityisille toimijoille."


Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän koronaohjeiden päivitys 27.5.2021


"Julkisia tiloja ja harrastustoimintaa avataan rajoitetusti 1.6.2021 alkaen"

"Aikuisten harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta mahdollistetaan ulkona 1.6.2021 alkaen. Yleisöä voidaan ottaa aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevien määräysten puitteissa ja toiminta tulee järjestää kaupunkien terveysturvallisuusmääräykset huomioiden."


Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän koronaohjeiden päivitys 11.5.2021


"Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi palvelujen avaamisesta asteittain 17.5.2021 alkaen"

"Lasten ja nuorten harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta ulkona mahdollistetaan 17.5.2021 alkaen rajoitetusti vuonna 2001 syntyneille ja tätä nuoremmille. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita. Kisojen yleisöä koskevat aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien osanottajamäärästä.

Aikuisten ulkoharrastustoiminta mahdollistetaan 17.5.2021 alkaen rajoitetusti. Kaupunkien hallinnoimilla alueilla edellytetään erillisten terveysturvallisuusohjeiden noudattamista vaatien järjestäjältä muun muassa terveysturvallisuussuunnitelmaa. Koordinaatioryhmä suosittelee samojen ohjeiden noudattamista kaikille toimijoille"


Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän koronaohjeiden päivitys 27.4.2021


"vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien ohjattu harrastustoiminta myös sisätiloissa mahdollistetaan 3.5.2021 alkaen"

Harrastustoiminta

Kaupunkien hallinnoimissa ulkotiloissa voidaan järjestää ohjattua harrastustoimintaa vuonna 2001 syntyneille ja sitä nuoremmille.
Kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa voidaan järjestää ohjattua harrastustoimintaa vuonna 2001 syntyneille ja sitä nuoremmille 3.5.2021 alkaen rajoitetusti.
Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Lisäksi koordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan, että suositusta lähikontaktien rajoittamisesta perheen tai pysyvyydeltään perheeseen rinnastettavien läheisten välille jatketaan 16.5.2021 saakka. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei edelleenkään suositella järjestettäväksi.


Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän koronaohjeiden päivitys 15.4.2021


"Nuorten liikuntaharrastustoiminta ulkona avataan 19.4."

Harrastustoiminta

Kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa voidaan järjestää ohjattua harrastustoimintaa vain vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneille.

Kaupunkien hallinnoimissa ulkotiloissa voidaan järjestää ohjattua harrastustoimintaa vain 20-vuotiaille ja sitä nuoremmille 19.4.2021 alkaen.

Kaikki lasten ja nuorten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.

Rajoitus on voimassa 30.4.2021 saakka."


Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän koronaohjeiden päivitys 24.3.2021


"Pääkaupunkiseudulla voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia jatketaan – ..."

Harrastustoiminta

Kaupunkien hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää ohjattua harrastustoimintaa vain vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneille. Kaikki lasten ja nuorten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.

Rajoitus on voimassa 30.4.2021 saakka."


Päivitetyt koronaohjeet 1.3. 2021 alkaen


Espoon kaupungin ohjeistuksen ja Etelä-Suomen AVI:n 26.2 tekemien päätösten ja 1.3 tehdyn korjauksen perusteella seuran koronaohjeistusta on päivitetty seuraavasti:

2007 syntyneiden ja vanhempien ohjattu ryhmäharjoitustoiminta sisällä ja ulkona on kielletty 1.3 alkaen, kielto on voimassa 31.3 asti.
- Poikkeuksena kahdella ylimmällä sarjatasolla pelaavat aikuisten joukkueet, jotka saavat jatkaa harjoittelua helmikuussa voimassa olleilla rajoituksilla myös maaliskuussa.

2008 syntyneiden ja nuorempien harjoittelu voi jatkua maaliskuussa noudattaen tarkasti harjoittelulle jo aiemmin asetettuja ohjeita.
- Koulujen saleissa ryhmäkoko on max 10 pelaajaa
- TN2:lla ryhmäkoko max 50 pelaajaa / kenttäpuolikas
- EHA:lla ryhmäkoko 10 pelaajaa / kenttäneljännes
- Laaksolahden hallissa 30 pelaajaa / kenttäpuolikas
- 2m etäisyyksien pitäminen harjoituksissa tarkoittaa sitä, että yli 15 min kestäviä lähikontakteja ei saa harjoituksissa tulla. Normaalissa pelitilanteessa syntyvää lyhytkestoista lähikontaktia ei pidetä tällaisena.

Toiminta EBK-Honka Areenalla 1.3.2021 alkaen

1. Kuntosali ja fysiikkatila suljetaan 1.3 lähtien

2. 2008 ja sitä myöhemmin syntyneiden jalkapalloharjoittelu sallitaan 1.3 lähtien seuraavin ehdoin

- Vanhemmat eivät voi tulla halliin sisälle. Kahviossa voi olla. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
- Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi pelaajilta urheilusuoritusten aikana.
- Jokainen joukkue on vastuussa siitä, että halliin ei pääse harjoitustapahtumaan kuulumattomia henkilöitä.
- Harjoitusvuoron varannut joukkue voi siirtyä halliin 5 minuuttia ennen harjoitusvuoroa yhdessä valmentajan johdolla
- Harjoituksiin tulevat joukkueet siirtyvät odottamaan vuoron alkua hallin lämmittelyalueille. Lämmittelyaluetta ei käytettä muuhun kuin kenkien ja vaatteiden vaihtoon. Pukuhuoneet eivät ole käytössä.
- EBK:n joukkueet kulkevat halliin pääoven kautta, lukuun ottamatta muutamaa poikkeusta, jotka harjoittelevat hallin 1-puolikkaalla ja kulkevat hallin sivuovesta.
- Väliverhot kenttäalueiden välillä tulee pitää alhaalla
- Vuoron vaihdot toteutetaan porrastetusti niin, että ryhmät eivät kohtaa

Toiminta Laaksolahden jalkapallohallissa aiemman ohjeistuksen mukaisesti:

- Joukkue ottaa ryhmän kasaan ulkona, jonka jälkeen joukkue siirtyy hallitusti ja yhtenäisesti kentälle lasioven kautta (ovi valvomon vieressä)
- Poistuminen kentältä vuoron päätyttyä pukuhuoneiden kautta (ovet merkitty)
- Pukuhuoneessa vain akuutit asioinnit (esim. wc käynnit).
- Alku- ja loppuveryttelytila ei ole käytössä vaan koko kenttä on vuoron varanneelle joukkueelle.

Toiminnassa tulee noudattaa Palloliiton ja Olympiakomitean ohjeistusta


Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän koronaohjeiden päivitys 25.2.2021


"1.3.2021 lukien vain 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten harrastustoiminta on mahdollista kaupunkien hallinnoimissa tiloissa.

Harrastustoiminta

Kaupunkien hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää vain 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien ohjattua harrastustoimintaa. Kaikki lasten ja nuorten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.

Rajoitus on voimassa 31.3.2021 saakka."Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän koronaohjeiden päivitys 18.2.2021


"Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi 18.2.2021 kokouksessaan, että nyt harrastetoiminnassa voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia jatketaan pääkaupunkiseudulla maaliskuun 2021 loppuun."


Lisäohjeet Laaksolahden halliin 1.2.2021 alkaen toistaiseksi

 • Joukkue ottaa ryhmän kasaan ulkona, jonka jälkeen joukkue siirtyy hallitusti ja yhtenäisesti kentälle lasioven kautta (ovi valvomon vieressä)
 • Poistuminen kentältä vuoron päätyttyä pukuhuoneiden kautta (ovet merkitty)
 • Pukuhuoneessa vain akuutit asioinnit (esim. wc käynnit).
 • Alku- ja loppuveryttelytila ei ole käytössä vaan koko kenttä on vuoron varanneelle joukkueelle.

Alle 20 vuotiaitten sisäharjoittelu EBK:ssa 1.2.2021 alkaen toistaiseksi

Nyt kun harjoittelu sisätiloissa on taas tehty mahdolliseksi, kannamme suuren vastuun siitä, että koronatartunnat eivät seuran toiminnassa leviä. Aikuisten tulee toimia esimerkkeinä lapsille ja nuorille, koronaohjeiden noudattamatta jättämiseen tulee puuttua välittömästi.

Kaikkiin asioihin ei ole vielä ohjeistusta, mutta tässä keskeiset periaatteet:

 • Noudatetaan keväältä ja alkusyksyltä tuttuja varotoimia; oireisena ei treeneihin, treeneihin tullaan vasta treenien alkaessa ja varusteet vaihdettuna, huolehditaan käsihygieniasta, vanhemmat ei jää seuraamaan treenejä, vältetään lähikontakteja tullessa ja mennessä treenitilaan jne.
 • 12 vuotta täyttäneet ja vanhemmat käyttävät kasvomaskia treeneihin tullessa ja lähtiessä, treenin aikana sitä ei tarvitse pelaajien pitää
 • Jos oman treenivuoron jälkeen on tulossa seuraava ryhmä harjoittelemaan, lopetetaan treeni 5 min ennen vuoron loppua niin, että kenttä/sali on tyhjä seuraavalle ryhmälle heidän vuoronsa alkaessa
 • Tilat, joissa mennään harjoitustilaan pukukoppien kautta: Joukkueen tullessa käyttövuorolleen kuljetaan saliin ja sieltä pois vain yhden pukuhuoneen kautta niin että toinen pukuhuone jää seuraavaksi vuorolle tulevan joukkueen kulkuväyläksi ja mahdolliset kohtaamiset toisten kanssa minimoidaan. Pukuhuoneiden käyttö muuhun toimintaan kuin läpikulkuväylänä tulee minimoida.
 • Käyttövuoroille tullaan ja niistä poistutaan ripeästi.
 • EBK-Honka Areenan käytännöistä löytyy oma ohjeistuksensa sivulta

Varmasti on paljon muitakin asioita, joihin kaivataan täsmennystä. Mm. ryhmäkokojen osalta ei ole ainakaan vielä mitään selkeää ohjeistusta koulujen saleihin. Niiden suhteen kannattaa käyttää kriittistä harkintaa, ettei ryhmäkoot käytettävään tilaan suhteutettuna kasva liian isoiksi.

Espoon kaupungin ohjeistusta sisäliikuntatilojen käyttöön 1.-28.2.2021

Espoon kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat avautuvat alle 20 -vuotiaiden harrastustoiminalle 1.2.2021 alkaen rajatusti

Alle 20 vuotiaitten harjoittelu EBK-Honka Areenalla 1.-28.2.2021

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän ohjeistuksen mukaisesti alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta sallitaan myös tietyin rajoituksin sisätiloissa. EBK-Honka Areena noudattaa tätä ohjetta ja avaa hallin alle 20-vuotiaiden harrastusryhmien osalta. Myönnetyt vakiovuorot sekä yksittäiset ostetut harjoitusvuorot tekonurmen osalta ovat voimassa 1.2.2021 alkaen.Myös fysiikkahuone on varattavissa alle 20-vuotiaiden toimintaan.

Seuroille huomioitavaksi EBK-Honka-Areenalla toimittaessa.

 • Henkilömäärärajoitus hallissa maksimissaan 100 henkilöä. ( 50/kenttäpuolisko)
 • Vanhemmat eivät voi tulla halliin sisälle. Kahviossa voi olla. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Kahvion ja hallin välinen väliovi pidetään KOKO ajan lukossa
 • Harjoitusvuoron varannut joukkue voi siirtyä halliin 5 minuuttia ennen harjoitusvuoroa yhdessä valmentajan johdolla
 • Jokainen joukkue on vastuussa siitä, että halliin ei pääse harjoitustapahtumaan kuulumattomia henkilöitä.
 • Kokoonnutaan siis ulkona ja siirrytään yhdessä joukkueena sisälle
 • Harjoituksiin tulevat joukkueet siirtyvät odottamaan vuoron alkua hallin lämmittelyalueille. Lämmittelyaluetta ei käytettä muuhun kuin kenkien ja vaatteiden vaihtoon. Pukuhuoneet eivät ole käytössä.
 • Pyritään välttämään harjoitusvuorojen vaihdon yhteydessä joukkueiden kohtaamista.
 • Honka käyttää harjoituksiin kulkuun hallin ”sivuovea” (ovi keskellä pitkää sivua), muut käyttäjät kulkevat halliin pääoven kautta.

Ohjeiden noudattamista valvotaan ja tarpeen mukaan Futispartnerit oy on oikeus evätä hallin käyttö joukkueilta, jotka eivät noudata sovittuna pelisääntöjä.
Mikäli EBK:n joukkueet tarvitsevat hallin kulkemiseen avainkortteja, niin niistä tulee laittaa tietoa toiminnanjohtaja@ebk.fi. Kulkukortteja myönnetään 1 kpl/joukkue.

Yllä oleva ohjeistus voimassa toistaiseksi.


Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän koronaohjeiden päivitys 27.1.2021

"Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä jatkaa rajoituksia 28.2. asti – lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä nuorisotyötä mahdollistetaan rajatusti"

"Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi 27.1.2021 kokouksessaan, että nyt voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia jatketaan pääosin pääkaupunkiseudulla helmikuun 2021 loppuun."
"Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit linjasivat, että niiden hallinnoimissa tiloissa voidaan toteuttaa 1.2.2021 alkaen alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen"
"Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä."

- Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle.

- Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ohjeita ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä:

Olympiakomitean ohjeet terveysturvalliseen seurojen harjoitus- ja kilpailutoimintaan:
 • Harjoituksissa sekä lasten ja nuorten peli- ja kilpailutilanteissa ovat mukana vain urheilijat, valmentajat ja tarvittavat toimihenkilöt.
 • Kasvomaskia tulee käyttää aina kun se on mahdollista. Maskin käytössä tulee huomioida siihen liittyvät ohjeet.
 • Sisätiloissa tapahtuvaan harjoitustoimintaan ei päästetä yleisöä.
 • Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
 • Tapahtuma- ja toimipistekohtaisia enimmäishenkilömääriä on ehdottomasti noudatettava.
 • Puku- ja pesuhuonetilat suositellaan suljettavaksi tai käyttöä rajoitettavan.
 • Käsihygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on suositeltavaa olla saatavilla harjoituksen aikana.

- Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, jos ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.

- Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.

- Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useita ryhmiä, kunhan ne eivät ole keskenään kontaktissa.

- Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.

- Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.

- Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamiseen voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.


Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän koronaohjeiden päivitys 15.1.2021

"Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä keskusteli ... nuorten harrastustoiminnasta"

"Koordinaatioryhmä linjasi, että voimassa olevissa lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoituksissa ja suosituksissa pitäydytään toistaiseksi huolimatta siitä, että pitkäaikaisten harrastustoiminnan sulkemisten negatiiviset vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin on tunnistettu. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja epidemiatilanteen muuttuessa myös rajoituksia ja suosituksia arvioidaan uudelleen."
"Nyt voimassa olevat, koronakoordinaatioryhmän alun perin 26.11.2020 linjaamat rajoitukset ja suositukset ovat voimassa 31.1.2021 saakka."
"Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti yksityisiä toimijoita sulkemaan vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat."


Palloliiton koronaohjeistuksen päivitys 8.1.2021

"Palloliitto linjasi – Jalkapallohalleissa lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua, kun viranomaismääräyksiä noudatetaan"
EBK:n osalta palloliiton linjaus muuttaa harjoitustilannetta vasta kun Espoon kaupunki ja AVI muuttavat omia ohjeistuksiaan. Näin ei vielä ole tehty.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän koronaohjeiden päivitys 5.1.2021

"Koronarajoitukset jatkuvat 31.1.2021 saakka"

"Koronakoordinaatioryhmä linjasi 5.1.2021 kokouksessaan voimassa olevien rajoitusten ja suositusten voimassaolon jatkamisesta 31.1.2021 saakka."
"Lasten ja nuorten harrastustoimintaan ja abiturienttien ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen liittyviä rajoituksia arvioidaan kuitenkin uudestaan jo koordinaatioryhmän kokouksessa 14.1.2021 epidemiatilanteen kehittymisen, virusmuunnoksen leviämisen tilanteen sekä valtioneuvoston mahdollisten uusien linjausten pohjalta."


Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän koronaohjeiden päivitys 11.12.2020

"Pääkaupunkiseudun koronarajoitukset jatkuvat 10.1.2021 saakka"

"Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi 10.12.2020 kokouksessaan voimassa olevien rajoitusten ja suositusten voimassaolon jatkamisesta 10.1.2021 saakka."


Espoon liikuntatoimen koronaohjeiden tarkennus 27.11.2020

"Sisäliikuntatilat sulkeutuvat"

"Espoon kaupungin kaikki sisäliikuntatilat sulkeutuvat. Kaikki organisoitu harrastustoiminta keskeytetään sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta keskeytetään myös ulkona"
"Kannustamme kaikkia ulkoiluun ja lapsia ulkotreeneihin"


Pääkaupunkiseudun koronaohjeiden tarkennus 27.11.2020

"Pääkaupunkiseudun uudet rajoitukset ja suositukset"

"Kaikki organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) keskeytetään sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona.

Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä perutaan. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä.

Ulkokentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. Valvontaa sekä nuoriso-ohjaajien läsnäoloa kentillä lisätään. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Rajoitukset ovat voimassa 30.11. – 20.12.2020."


Palloliiton koronaohjeiden tarkennus 23.11.2020

"Pk-seudun, Uudenmaan ja Pirkanmaan päivitetyt koronarajoitukset vaikuttavat jalkapalloon ja futsaliin"

"Futsalin aikuisten kilpailutoiminta keskeytetään miehissä ja naisissa Futsal- Kakkosesta alaspäin rajoitusajaksi Palloliiton eteläisellä alueella.
Kilpailutoiminta käynnistyy nyt tiedossa olevien otteluohjelmien mukaisesti välittömästi rajoitusten päätyttyä. Rajoitusten aikana laaditaan uudistettu ohjelma kaikille niille futsalsarjoille, joita rajoitukset koskevat."

"Miesten ja naisten Futsal-Liigat ja Futsal-Ykköset pelataan suunnitellun otteluohjelman mukaisina. Ao. joukkueet voivat harjoitella noudattaen koronan vastaisiin toimiin aiemmin annettuja menettelyohjeita."

"Kaikki ottelutapahtumat, joita Uudellamaalla järjestetään rajoitusaikana, tulee järjestää siten, että yleisöä ei otteluihin oteta. Ottelutapahtuman toteuttamiseen tarvittavan tapahtumahenkilöstön maksimimäärä on 20 henkilöä. "

"Rajoitusten ulkopuoliset joukkueet voivat harjoitella noudattaen koronan vastaisiin toimiin aiemmin annettuja menettelyohjeita.
Ne joukkueet, joita rajoitukset eivät koske voivat käyttää jalkapallohalleja rajoitusten aikana harjoitteluun koronaan liittyvien ohjeiden mukaisesti.
Niiden joukkueiden osalta, joiden harjoittelua voidaan rajoitusten aikana jatkaa, harjoittelun tulee rajoitusten aikana tapahtua oman ryhmän kesken. "

"Rajoitusten alaiset joukkueet eivät matkusta Uudeltamaalta muualle Suomeen pelaamaan. Muiden joukkueiden suositellaan välttävän Uudenmaan rajat ylittävää pelaamista sisällä tapahtuvan pelaamisen osalta rajoitusten aikana. Viimeksi mainittu ei koske sarjoja, joita jatketaan otteluohjelman mukaisesti. "

Koronaohjeiden tarkennus 20.11.2020

"Koronakoordinaatioryhmä linjasi uusista rajoituksista ja suosituksista"

"Kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa tapahtuva yli 20-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta keskeytetään 23.11.2020 alkaen kolmeksi viikoksi. Myöskään aikuisten harrastusjoukkueiden välisiä otteluita, kilpailuita tai alueellista sarjatoimintaa ei järjestetä samana ajanjaksona. Yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan samoja rajoituksia. Lisäksi suositellaan, että kaikki aikuisten harrastukset suoritetaan toistaiseksi vain omassa harrastusryhmässä."

Vastaava harjoitustauko koskee EBK-Honka Arenan vuorojamme.

Koronaohjeiden tarkennus 1.11.2020

 • Espoon kaupunki edellyttää maanantaista 2. marraskuuta 2020 alkaen kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä kasvomaskin käyttöä hallinnoimissaan sisäliikuntatiloissa. Kasvomaskia tulee käyttää muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi.
 • Sama käytäntö otetaan käyttöön EBK-Honka Areenalla
 • EHA lämmittelyalueita ei käytetä marraskuun alusta alkaen aiemmin informoidun mukaisesti, mahdolliset ennen kenttäaikaa tapahtuvat alkulämmittelyt suoritetaan ulkona
 • Saavuttaessa halliin pyritään välttämään lähikontaktia edellisen vuoron pelaajien ja toimihenkilöiden kanssa. Tämä siksi, että mahdollisen tartuntatapauksen sattuessa ei jouduta useampia joukkueita asettamaan karanteeniin vain siitä syystä, että ovat samaan aikaan olleet liikkumassa samassa harjoitustilassa. Toki tästä tekee viimekädessä päätöksen tartuntatautiviranomaiset.
 • Henkilömäärä harjoitustiloissa pyritään pitämään mahdollisimman pienenä, joka tarkoittaa sitä, että harjoitusten aikana paikalla on ainoastaan pelaajat, valmennus ja välttämättömät muut taustat. Vanhemmat ja muut henkilöt, jotka ei osallistu harjoitukseen, pysyvät aina kun mahdollista ulkosalla.
 • Muilta osin harjoitteluohjeet pysyvät edelleen voimassa, eli tullaan treeneihin ainoastaan täysin terveinä, pyritään säilyttämään varoetäisyydet, pestään kädet, yskitään hihaan jne.

Koronaohjeet halliin ja saleihin 7.10.2020

Koronatartuntojen määrän Suomessakin kasvaessa ja joukkueiden siirtyessä harjoittelemaan talvella sisätiloihin on kaikkien joukkueittemme syytä kiinnittää huomiota siihen, että turhia tartuntariskejä vältetään. Tähän asti EBK:ssa on vältytty koronatartunnoilta, jotka olisivat aiheuttaneet pidempiä taukoja kokonaisten joukkueiden toimintaan. Joitain pelejä on siirretty ja treenejä peruttu koronatestituloksia odotellessa, mutta sen kummempia vaikutuksia koronalla ei seuran ja joukkueiden toimintaan ole tähän mennessä ollut. Riskit kasvavat siirryttäessä sisätiloihin ja tästä syystä on syytä kiinnittää asiaan nyt erityistä huomiota.

 • Treeneihin ja peleihin ei pidä osallistua, jos tuntee itsensä vähänkin sairaaksi
 • Käsien pesu (tai käsidesin käyttö) aina ennen ja jälkeen treenien
 • Treeneihin varusteet päällä, ei käytetä/oleskella pukuhuoneissa
 • Paikalle vasta treeniajan alkaessa ja treenitiloista pois heti treenien jälkeen, liikkuessa muistetaan turvavälit ja vältetään lähikontakteja muiden joukkueiden pelaajien kanssa tullessa ja lähtiessä
 • EBK-Honka Areenalla saa olla max. 50 henkeä / kenttäpuolikas
  • Honka tulee halliin 1.11 alkaen, siihen asti EBK:n joukkueet voivat käyttää koko hallin tilaa treeneissä
  • Lämmittelytilat eivät 1.11 alkaen ole käytössä, paikalle vasta treenivuoron alkaessa (uusi ohjeistus halliyhtiöltä)
  • Ylimääräiset aikuiset ei tule halliin sisään, vain treenaavat pelaajat ja valmennus halliin (sama koskee koulujen saleja)
  • EBK:n joukkueet tulevat halliin pääsisäänkäynnin kautta
  • Maskien käyttöä suositellaan kun ollaan lähikontaktissa, harjoitellessa ei pelaajien ja ohjaajien tarvitse nykyohjeistuksen mukaan niitä käyttää
  • 1.11 alkaen EBK-Honka areenalla on maskipakko kaikilla yli 15-vuotiailla muulloin kuin treenatessa.

Seuraamme Palloliiton, Espoon kaupungin ja Halliyhtiön ohjeistusta ja tarkennamme seuran ohjeistusta joukkueille tarpeen mukaan. Toimimalla vastuullisesti voimme osaltamme vaikuttaa siihen, että joukkueet voivat jatkaa toimintaansa myös näissä erityisolosuhteissa.