Julkaistu: 03.11.2022 08.44

EBKP14 SÄÄNNÖT

P14 SÄÄNNÖT

P14 Joukkueen säännöt / P14 team rules


EBK P14 on jalkapallojoukkue, jonka tarkoituksena on tarjota pojille

 • mahdollisuus liikunnan harrastamiseen
 • mahdollisuus jalkapallotaitojen kehittämiseen
 • oppimisen ja onnistumisen kokemuksia
 • oppia ryhmässä toimimisesta ja toisten kunnioittamisesta
 • kavereita
 • yhteenkuuluvuutta ja seurahenkeä

Tavoitteen saavuttamiseksi valmentajat

 • opettavat pojille jalkapalloa, ryhmässä toimimista ja toisten huomioon ottamista
 • antavat henkilökohtaista opetusta niin paljon kuin mahdollista
 • kannustavat poikia ja kehuvat hyvistä suorituksista
 • näyttävät hyvää esimerkkiä
 • kohtelevat poikia tasapuolisesti ja kunnioittaen
 • pyrkivät ratkaisemaan ristiriidat heti

Joukkueen johto

 • tukee valmentajia em. tavoitteissa
 • tiedottaa pelaajien vanhemmille ajankohtaisista asioista
 • hoitaa joukkueen talousasiat, kalustohankinnat ja velvoitteet emoseuran suhteen
 • hoitaa harjoitusaikojen, sarjojen, turnausten ja pelien järjestelyt, kuten ilmoittautumiset, joukkueiden muodostamiset ja yhteydenotot vierasjoukkueeseen
 • auttaa sellaisten ristiriitojen ratkaisuissa, joissa valmentajan toimet eivät ole riittävät

Pelaajien vanhemmat

 • antavat valmentajille työrauhan harjoituksissa ja peleissä ja kertovat harjoitusten tai pelien jälkeen, mikäli heillä on harjoituksiin tai peliin liittyvää asiaa
 • kehuvat omien poikiensa suoritusta, mutta eivät arvostele muiden suorituksia
 • kehuvat toisten, myös vastustajien suorituksia, jotta pojat oppivat arvostamaan muita
 • osallistuvat peliohjaajina, varavalmentajina ja muissa rooleissa joukkueen toimintaan
 • järjestävät pojille kuljetuksen harjoituksiin ja peleihin sekä huolehtivat siitä, että pojilla on asianmukainen varustus
 • antavat työrauhan pelinohjaajille, tuomareille, toimitsijoille ja valmentajille
 • ovat kentänlaidalla reippaana, raittiina ja rehtinä; välttävät tupakoinia ja voimasanoja
 • ilmoittavat poikien poissaolosta (pelit ja turnaukset) etukäteen

Peleissä

 • ensisijaisena tavoitteena on iloinen pelitapahtuma
 • otetaan huomioon pelaajien erot fyysisessä kunnossa ja muissa valmiuksissa
 • kunnioitetaan vastustajaa ja joukkuetovereita; ei arvostella näiden suorituksia, ominaisuuksia, varusteita, ulkonäköä tai muita ominaisuuksi


Harjoituksissa ja peleissä (pojat) (EBKP14 pojat allekirjoittivat alla olevat säännöt 24.10.2022)

 • Kun valmentaja puhuu, olen hiljaa ja kuuntelen!
 • Annan muille mahdollisuuden keskittyä futikseen (en häiritse kaveria kesken harjoituksen)
 • Pelaan kovaa mutta reilusti!! (Pyydän tarvittaessa anteeksi)
 • Kannustan ja kehun pelikavereitani (En siis hauku tai arvostele)
 • Käyttäydyn reilusti muita (myös vastustajia) kohtaan (kiroilu ei kuulu kentälle)
 • Olen ajoissa paikalla oikeissa varusteissa (valmiina, varusteet päällä muutama minuutti ennen tapahtuman alkua)
 • Huolehdin omista varusteistani (Huom. pallossa ilmaa)

EBK P14 is a football team that aims to provide the players...

 • opportunity to exercise sports
 • opportunity to develop football skills
 • experiences of learning and success
 • learn how to work in a group and respect others
 • friends
 • cohesion and companionship

To achieve these goals, the coaches...

 • teach football, group work, and consideration for others
 • provide personal instruction as much as possible
 • encourage players and praise good performance
 • show a good example
 • treat players equally and with respect
 • seek to resolve conflicts immediately

Team management...

 • supports coaches in the above goals
 • informs the parents of the players about current affairs
 • handles the team's finances, equipment purchases, and obligations to the club
 • handle arrangements for practice times, series, tournaments, and games, such as registration, team formation, and contact with the away team
 • assists in resolving conflicts where the coach’s actions are not sufficient

Parents of players...

 • give coaches a peaceful working environment at practices and games and tell them after practice or game if they have anything to say about the practice or game
 • praise the performance of their children and not criticize the performance of others
 • praise the accomplishments of others, including opponents, so that players learn to value others
 • participate as team directors, deputy coaches, and other roles in team activities
 • arrange transportation for players to exercises and games and ensure that players are properly equipped
 • give a peaceful working environment to game organizers, referees, officials, and coaches
 • are on the edge of the field brisk, sober, and honest; avoid smoking and bad language
 • notify the absence of players in advance (games and tournaments)

In games...

 • the primary goal is a happy sports event
 • differences in players' physical condition and other abilities are taken into account
 • the opponent and teammates are respected; do not criticize their performance, features, equipment, appearance, or other characteristics

In trainings and games: (EBKP14 players signed their own rules 24.10.2022)

 • When the coach talks, I keep quiet and listen!
 • I give others the opportunity to focus on football (I don't disturb a friend during practice)
 • I play hard but fair!! (I apologize if necessary)
 • I encourage and praise my playmates (So I don't bark or criticize)
 • I behave fairly towards others (including opponents) (swearing does not belong on the field)
 • I will be there on time with the right equipment (ready, equipment on a few minutes before the start of the event)
 • I take care of my own equipment (Note: air in the ball)


Seuran uusimmat

Ei uutisia
Seuran uutisarkisto

Esbo Bollklubb ry

Y-tunnus: 0101249-2

c/o EBK-Honka -areena

Kylävainiontie 20, 02760 Espoo