Tietoa kerätään tilaukseen jonka suorittaa EBK.

The information is collected for an order placed by EBK.
Tietoja kerätään pelaajan rekisteröintiä ja vakuutusta varten