22
TAM
15.30
B Pojat, P17 Futsal-Ykkönen

ToTe/Arabia - EBK 07   

Helsinki, Myllypuro AC 7