EBK Tukirahaston tavoitteena on tukea niitä seurayhteisön lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat taloudellista avustusta kyetäkseen jatkamaan urheiluharrastustaan.
Seura kerää tukina ja lahjoituksina rahaa Tukirahastoon, josta sitä jaetaan tukea hakeneille sen mukaan, miten rahastossa on jakokelpoisia varoja.
Tekemällä vähintään 200 €:n suorituksen EBK tukirahastolle, saat yrityksesi logon näkyviin vuoden 2024 loppuun asti seuran verkkosivulle.
Voit myös liittyä seuran kannattaja- tai yhteisöjäseneksi. Kannattaja- ja yhteisöjäsenten jäsenmaksut ohjaamme seuran tukirahastolle.

Rahankeräyslupa: RA/2023/1056

Hakuohjeet tukea tarvitseville:
Tukea voi hakea ympäri vuoden.

Tukirahaston sääntöjen mukaisesti vapaamuotoiset tukihakemukset toimitetaan seuran toiminnanjohtajalle sähköpostitse osoitteeseen toiminnanjohtaja@ebk.fi.
Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja tukipäätökset tekee seuran hallitus.

Tukia myönnetään ensisijaisesti seuramaksujen kattamiseen.
Seuramaksuja ovat seuran jasenmaksu, seuran toimintamaksu, seuran joukkuemaksu.
Seuramaksuista voi hakea myös sisarusalennusta, jos perheestä useampi pelaaja pelaa EBK:ssa.
Tukia myönnettäessä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • perheen sosioekonominen tilanne
  • hakijan harrastekustannusten suuruus
  • harrastajan sitoutuneisuus sekä yleinen asennoituminen harrastetoimintaan
  • harrastajan suhtautuminen koulunkäyntiin
  • hakijan menestyminen omassa lajissaan

Hakemuksessa on siis hyvä ottaa kantaa näihin.

***********************************************************************************************************

The goal of the EBK Tukirahasto (EBK Support Fund) is to support those children and young people in the club who need financial assistance to be able to continue their sports hobby.
The club collects money in the form of subsidies and donations for the Support Fund, from which it is distributed to those who applied for support, according to how the fund has distributable funds. By making a payment of at least €200 to the EBK support fund, you can have your company's logo displayed on the club's website until the end of 2023.

EBK Tukirahasto, application instructions:

Application period: You can apply for support all year round.

EBK tukirahasto grants subsidies for player´s and families in financial difficulties.
Subsidies are granted primarily to cover club fees: membership fee (jäsenmaksu) and club operational fee (seuran toimintamaksu) and monthly club team fee (seuran joukkuemaksu).
You can also apply for a sibling discount from club fees, if more than one player from the family plays in EBK.

Please send free-form applications by e-mail to toiminnanjohtaja@ebk.fi.
Applications are processed confidentially and support decisions are made by the board of the club.

Main application evaluation criteria:

  • the socio-economic situation of the family
  • the amount of the applicant's hobby costs
  • applicant's commitment and general attitude to team activities
  • applicant's commitment and general attitude to schooling
  • applicant's sport talent and perceived potential

The application should therefore cover these topics.


Lisätietoja / additional information:
Juha Saari, toiminnanjohtaja, EBK ry
050 5187151
toiminnanjohtaja@ebk.fi

Esbo Bollklubb ry

Y-tunnus: 0101249-2

c/o EBK-Honka -areena

Kylävainiontie 20, 02760 Espoo