Mukaan joukkuetoimintaan / Joining the teams

EBK:lla on joukkuetoimintaa 6 vuotiaitten poikien ja tyttöjen joukkueista ikämiestoimintaan. Joukkueista löydät tarkempia tietoja muualta tältä sivustolta. / EBK has team activities, from 6-year-old boys' and girls' teams to senior men's activities. You can find more detailed information about the teams elsewhere on this site.

Jos haluat mukaan joukkuetoimintaan, ota yhteyttä oman ikäluokkasi joukkueen joukkueenjohtajaan, jonka yhteystiedot löydät joukkueen omilta verkkosivuilta. Joillain joukkueilla on nimetty erikseen kontaktihenkilö uusille pelaajille, heidän tietonsa löydät niin ikään joukkueen sivuilta. / If you want to participate in team activities, contact the team leader of your age group, whose contact information you can find on the team's own webpage. Some teams have a designated contact person for new players, you can also find their information on the team's website.

Tarjoamme uusille kokeilijoille kuukauden maksuttoman tutustumisjakson joukkuetoimintaan. Uusi pelaaja sopii joukkueenjohtajan kanssa, koska voi tulla tutustumaan joukkueen toimintaan. Kun aika on sovittu, voi pelaaja tulla mukaan harjoituksiin kokeilemaan. Tutustumisjakson ajan uusi pelaaja osallistuu toimintaan omalla vastuullaan, joka tarkoittaa sitä, että pelaaja ei ole vakuutettu seuran tai joukkueen toimesta. / We offer new testers a month's free familiarization period with team activities. The new player should get in contact with the team leader who can provide information when the new player can come to practice and get to know the team's activities. When the time has been agreed, the player can join the practice and try it out. During the familiarization period, the new player participates in the activity at his own risk, which means that the player is not insured by the club or team.

Kun pelaaja päättää liittyä joukkueeseen, hän sopii siitä joukkueenjohtajan kanssa ja hänet lisätään joukkueen jäseneksi. Joukkueen jäseniltä veloitetaan EBK:n jäsenmaksu 70 € sekä seuran toimintamaksu, joka vaihtelee ikäluokittain 100 €-180 €:n välillä ja portaittain pienenee, mitä myöhäisemmässä vaiheessa kautta pelaaja liittyy toimintaan mukaan. Seuran jäsenmaksut tulevat maksettavaksi vuosittain ja seuran toimintamaksu veloitetaan neljässä erässä kolmen kuukauden välein. Seuramaksujen lisäksi jokaisella joukkueella ja peliryhmällä on oma kuukausittain veloitettava joukkuemaksunsa, jonka suuruudesta saat lisätietoa joukkueesi joukkueenjohtajalta. / When a player decides to join a team, he agrees it with the team leader and is added as a member of the team. Team members are charged the EBK membership fee of €70 and the club's operational fee, which varies by age group between €100-€180 / year and gradually decreases the later in the season the player joins the activity. The club's membership fees will be paid annually and the club's operating fee will be charged in four installments every three months. In addition to the club fees, each team and game group has its own monthly team fee, the size of which you can get more information from the team leader of your team.

Seura- ja joukkuemaksujen lisäksi joukkuetoimintaan osallistuville tulee lisäkuluja peli- ja harjoitusvarusteiden hankinnasta sekä Palloliiton pelilisenssistä ja vakuutuksesta, jotka pelaajat hankkivat seuran ja joukkueen ohjeistuksen mukaisesti. / In addition to club and team fees, those participating in team activities will incur additional costs for the purchase of game and training equipment, as well as the Football Association's game license and insurance, which the players acquire in accordance with the club and team instructions.

Yleensä uudet pelaajat aloittavat joukkueessa ensin osallistumalla harjoituksiin ja kun valmentajat arvioivat pelaajan olevan valmis osallistumaan pelitoimintaan, otetaan pelaaja mukaan myös peleihin. Uusien pelaajien vanhemmat ovat tervetulleita mukaan joukkueen toimintaan, sillä Suomessa jalkapallojoukkueet seuroissa voivat toimia ainoastaan niin, että joukkueen pelaajien vanhemmat hoitavat joukkueiden arkisten asioiden (tiedotus, kyytijärjestelyt, erilaiset joukkueen tapahtumat yms.) hoitamisen. Tervetuloa mukaan! / Usually, new players start in the team by participating in training and when the coaches judge that the player is ready to participate in game activities, the player is included in the games as well. Parents of new players are welcome to participate in the team's activities, because in Finland, football teams in clubs can only operate in such a way that the parents of the players in the team take care of the daily affairs of the teams (information, ride arrangements, various team events, etc.). Welcome aboard!

Ilmoittaudu mukaan täältä! / Register here!Esbo Bollklubb ry

Y-tunnus: 0101249-2

c/o EBK-Honka -areena

Kylävainiontie 20, 02760 Espoo