Julkaistu: 11.02.2021 00.00

EBK Tukirahasto

EBK:n hallitus perusti 4.2.2019 EBK Tukirahaston, jonka tavoitteena on tukea erillisten hakujen kautta niitä seurayhteisön lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat taloudellista avustusta kyetäkseen jatkamaan urheiluharrastustaan.

Seura kerää tukina ja lahjoituksina rahaa Tukirahastoon, josta sitä jaetaan tukea hakeneille sen mukaan, miten rahastossa on jakokelpoisia varoja.

Lahjoitukset:
Voit lahjoittaa EBK Tukirahastoon rahaa, tukirahaston tilinumero on: FI69 5780 4120 0479 87
Lahjoitusten viestikenttään teksti "Lahjoitus Tukirahastolle"
(Pienkeräyslupanumero RA/2021/254, voimassa 25.2.2021 - 23.5.2021)

Hakuohjeet:
Tukea voi hakea erikseen ilmoitettuina hakuaikoina, vuosittain hakuajat ovat yleensä touko-kesäkuussa ja marras-joulukuussa.

Tukirahaston sääntöjen mukaisesti vapaamuotoiset tukihakemukset toimitetaan seuran toiminnanjohtajalle sähköpostitse osoitteeseen toiminnanjohtaja@ebk.fi
Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja tukipäätöksistä annetaan tieto hakujan loppumisen jälkeen seuraavaksi pidettävän EBK:n hallituksen kokouksen jälkeen.

Tukia myönnetään ensisijaisesti seuramaksujen kattamiseen.
Tukia myönnettäessä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • perheen sosioekonominen tilanne
  • hakijan harrastekustannusten suuruus
  • harrastajan sitoutuneisuus sekä yleinen asennoituminen harrastetoimintaan
  • harrastajan suhtautuminen koulunkäyntiin
  • hakijan menestyminen omassa lajissaan

Hakemuksessa on siis hyvä ottaa kantaa näihin.

***********************************************************************************************************

EBK Tukirahasto, application instructions:

Application period: announced separately, usually twice a year in May-June and November-December

EBK tukirahasto grants subsidies for player´s and families in financial difficulties. Subsidies are granted primarily to cover club fees: membership fee (jäsenmaksu) ja club operational fee (seuran toimintamaksu).

Please send free-form applications by e-mail to toiminnanjohtaja@ebk.fi. Applications will be treated confidentially and the subsidy decisions will be announced after next EBK Board meeting after the application period ends.

Main application evaluation criteria:

  • the socio-economic situation of the family
  • the amount of the applicant's hobby costs
  • applicant's commitment and general attitude to team activities
  • applicant's commitment and general attitude to schooling
  • applicant's sport talent and perceived potential

The application should therefore cover these topics.